Henvisning

Fastleger, legevakter og avtalespesialister kan henvise pasienter til Lovisenberg Diakonale Sykehus (LDS).

LDS har publisert sine helsehjelpsområder i Norsk helsenett (adresseregisteret) med elektronisk henvisningsadresse. Elektronisk henvisning er å foretrekke for raskest mulig respons.

Sykehuset tar også imot papirhenvisninger som sendes til felles postmottak. Der helsehjelpsområde ikke er definert med elektronisk henvisningsadresse sendes papirhenvisning til:

Lovisenberg Diakonale Sykehus
Postboks 4970 Nydalen
0440 Oslo

LDS ønsker at prinsippene i Nasjonal veileder for henvisninger til spesialisthelsetjenesten benyttes.

Ved elektronisk henvisning er det viktig at avsender/legekontor har gode rutiner for daglig overvåkning av kvitteringer på sendte henvisninger.

Det er avsender for den elektroniske meldingen som er ansvarlig for å følge opp om meldingen er kommet fram.

Vi ber om at pasientens mobilnummer oppgis i henvisningen, slik at vi sikrest mulig kan få kontaktet pasienten.

Raskere Tilbake

Se mer informasjon her.

Kirurgisk klinikk

Informasjon om henvisning til Kirurgisk klinikk finner du her.

Radiologisk avdeling

Fastleger, legevakter og avtalespesialister kan henvise pasienter til Lovisenberg Diakonale Sykehus (LDS). Radiologisk avdeling tar imot papirhenvisninger som sendes til:
Radiologisk avdeling
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Postboks 4970 Nydalen
0440 Oslo

Vi ber om at pasientens mobilnummer oppgis i henvisningen, slik at vi sikret mulig kan få kontaktet pasienten

Nic Waals Institutt

Informasjon om henvisning og skjema.

Pakkeforløp kreft, LDS

Sykehuset utreder kreftformer knyttet til pakkeforløp innen:

  • lungekreft
  • tykk-endetarmskreft
  • kreft i spiserør og magesekk
  • akutt leukemi og høyrisiko myelodysplasi
  • lymfomer
  • kronisk lymfatisk leukemi
  • myelomatose
  • metastaser med ukjent utgangspunkt
  • spesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft 

Øvrige pakkeforløp kreft henvises til Oslo Universitetssykehus.

Henvisning merket «Pakkeforløp kreft» sendes fortrinnsvis elektronisk, evt pr post. Hastehenvisninger kan sendes pr fax etter avtale med sykehusets dokumentsenter, tlf 23225132, telefontid 08:00 - 14:00.

Henvisningen må inneholde opplysninger hvor det fremkommer begrunnet mistanke om kreft. For informasjon om pakkeforløp kreft henvises til Helsedirektoratets diagnoseveiledere og fastlegens rolle: mer informasjon om pakkeforløp for kreft.

Les mer om pakkeforløp for kreft ved LDS her.

Endoskopisk undersøkelse

Se notat om henvisning til endoskopisk undersøkelse her.

TAKO-senteret

TAKO-senteret, avdeling SMT, tar i mot barn og voksne med sjeldne medisinske tilstander (SMT) med orale eller oralmotoriske problemer. Problemene kan være direkte relaterte til tilstanden eller være knyttet til problemer med tilnærming, vegring og lignende. TAKO-senteret er behjelpelig med undersøkelse, behandlingsplanlegging og veiledning.

Henvisning for oral helse ved SMT (sjelden diagnose) 

Ved Sykehustannklinikken behandles voksne med dobbeltdiagnose (rus og psykiatri) og andre som kvalifiserer til tannbehandling ved sykehus.

Henvisning til Sykehustannklinikken


Unger-Vetlesens Institutt

Mer om instituttet og C13 urea pusteprøve remisse.

Sykelig overvekt

Det gjelder ny henvisningsrutine for behandling av voksne pasienter med sykelig overvekt. Ny henvisningsrutine gjelder fra 1. august 2015.

Se informasjon fra Helse Sør-Øst:

1 - 08-00193-72 Henvisningsrutiner for voksne pasienter med sykelig overvekt 438754_1_0

2 - Sykelig overvekt - ny henvisningsrutine for behandling

Andre dokumenter angående henvisning:

Bruk av elektronisk henvisning - LDS
Lovisenberg Lindring og Livshjelp - Kriterier for søknad
Lovisenberg Lindring og Livshjelp - Søknad døgnenhet
Lovisenberg Lindring og Livshjelp - Søknad dagenhet
Hospice Sangen - Søknad dagbehandling
Gastro – Kriterier for søknad
Gastro - Supplerende opplysninger

Du finner informasjon om pasientrettigheter på HelseNorge.no.

Fant du det du lette etter?